مجله خبری

Guest
دندان خرگوش هفته ای ۲میلیمتر رشد میکند که برابر ۱۰ سانت در سال میشود. اگر توجه به شرایط و رشد دندانهای خرگوش نکنیم ممکن است سق دهان را سوراخ کند و باعث مرگ خرگوش شود. خرگوش ها ۲۸ دندان دارند ریشه دندان خرگوش ها باز است و به طور مداوم در طول زندگی درحال رشد است. ساییدن دندانهای بالا و پایین بر روی یک دیگر مانع از رشد بیش از حد آنها میگردد. دندانهای خرگوش فاقد مینا هستند و باعث میشود دندانها زود بپوسند. رشته های عصبی تنها روی لثه قرار دارد که هنگام خرابی و پوسیدگی خرگوش دردی را حس نمیکند.
خرگوشها از گیاهان و سبزیجات تغذیه میکنند معمولا برای کندن و بریدن از دندانها کمک میگیرند تکرار مداوم کندن توسط دندانهای پیشین و جویدن‌ با دندانهای آسیاب از رشد بیش از حد دندانها جلوگیری میکند. برای درمان در مراحل ابتدایی ممکن است از اصلاح جیره غذایی افزودن یونجه و عدم استفاده از غذاهای نرم عارضه خود به خود رفع شود و اصلاح گردد.

در مراحل کمی پیشرفته تر باید نسبت به کوتاه کردن و اصلاح دندان ها اقدام کرد در حیوانات مستعد نظیر خرگوش و خوکچه هندی کوتاه کردن دندانها باید به طور مرتب هر 3 تا 12 ماه یکبار صورت گیرد.
 

بالا