جلوگیری از رشد دندان خوکچه هندی

  1. چگونگی متوقف کردن رشد دندان خرگوش

    دندان خرگوش هفته ای ۲میلیمتر رشد میکند که برابر ۱۰ سانت در سال میشود. اگر توجه به شرایط و رشد دندانهای خرگوش نکنیم ممکن است سق دهان را سوراخ کند و باعث مرگ خرگوش شود. خرگوش ها ۲۸ دندان دارند ریشه دندان خرگوش ها باز است و به طور مداوم در طول زندگی درحال رشد است. ساییدن دندانهای بالا و پایین بر...
بالا