درمان رشد ریشه دندان خرگوش

  1. چگونگی متوقف کردن رشد دندان خرگوش

    دندان خرگوش هفته ای ۲میلیمتر رشد میکند که برابر ۱۰ سانت در سال میشود. اگر توجه به شرایط و رشد دندانهای خرگوش نکنیم ممکن است سق دهان را سوراخ کند و باعث مرگ خرگوش شود. خرگوش ها ۲۸ دندان دارند ریشه دندان خرگوش ها باز است و به طور مداوم در طول زندگی درحال رشد است. ساییدن دندانهای بالا و پایین بر...
بالا