پسر ۵ ماهم جیغ میزنه

مااماان_ساامیاار

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 21, 2020
ارسال ها
3,528
طبیعی؟
ما ن تو خونه دعوا داریم ک بگم دیده یاد گرفته نه چیزی
اما تا برم دسشویی یا جایی .. داد میزنه .. طبیعیه؟
 

مژده

⭐کاربر ارشد⭐
مدیریت
عضویت
Sep 5, 2020
ارسال ها
7,471
عزیزم این به خاطر وابستگی بیش از حدشه طبیعیه
شاید بغلیش کردی
 

مهرانه

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 23, 2020
ارسال ها
944
عزیزم طبیعیه ..چون همیشه کنارش وابسته شده ..تا از کنارش میری با جیغ میگه کجا میری بیا بغلم کن🤪🤪🤪
 

بالا