کشک بامجون من?❤️?

  • شروع کننده موضوع هلو_شیرین_آبدار
  • تاریخ شروع

هلو_شیرین_آبدار

Guest
IMG-20201230-WA0123.jpg
IMG-20201230-WA0124.jpg
 
استارتر
استارتر

هلو_شیرین_آبدار

Guest
زیباست
اما دو نکته وجود دارددد
یکی اینه که مادرانش نیست و دیگری اینه که با سرعت نور هم کار کنه بازم نمیتونه همچین چیزی درست کنه?
مادرش رفته سفر بعدم من سرعتم همیشه بالا یوده????
 

بالا