ذهن زیبا..

Mat_s

Guest
ذهن ما مثل حافظه ای کامپیوتر میمونه..

اگر حافظه ای کامپیوتر رو از مطالب اضافی و بدردنخور خالی نکنی دیگه گنجایش مطلب جدید رو نداره..
بعضی از اون مطالب اضافی و بدردنخور میتونن ویروسی هم باشن و اگر ویروس کش نباشه،میتونه کل سیستم رو با نابودی بکشه..

ساختن ذهن زیبا و داشتنش میتونه از مطالب اضافی و بدردنخور و ویروسی خالیت کنه..
 

دختر__بهار

Guest
چه تشبیه زیبا و کاملا منطقی ای ????
 

chica

Guest
ذهن ما مثل حافظه ای کامپیوتر میمونه..

اگر حافظه ای کامپیوتر رو از مطالب اضافی و بدردنخور خالی نکنی دیگه گنجایش مطلب جدید رو نداره..
بعضی از اون مطالب اضافی و بدردنخور میتونن ویروسی هم باشن و اگر ویروس کش نباشه،میتونه کل سیستم رو با نابودی بکشه..

ساختن ذهن زیبا و داشتنش میتونه از مطالب اضافی و بدردنخور و ویروسی خالیت کنه..
خیلی قشنگ بود
 

مامان اروین

Guest
نمیشه خالی کرد.... شما چطور میتونین؟! اونا همونجا هستن و درست وقتی ک نباید.... میان سراغت
 
استارتر
استارتر

Mat_s

Guest
نمیشه خالی کرد.... شما چطور میتونین؟! اونا همونجا هستن و درست وقتی ک نباید.... میان سراغت
"ساختن ذهن زیبا و داشتنش"...

تو پاراگراف آخر نوشتمش..

میخوای خالی کنی؟..میخوای اونا همونجا نباشن؟..

باید بسازیش..
 

بالا