#لاغری

  1. من با یک ماه رژیم فقط ۱ کیلو وزن کردم کم کردم!!!

    من روزانه تقریبا ۱۰۰۰ کالری مصرف میکنم چرا فقط یک کیلو وزن کم کردممم :confused:o_O وزن اولیه ۶۴.۴۰۰ وزن الان ۶۳.۰۰ وزن هدف ۵۸
  2. خانم هایی ک رژیم هستید.... بیایید لطفا

    کالری نون جو که خیییلی زیاده ، ۳ کف دستش ‌ ۱۸۹. کالری داره!!!! در حالیکه ۳ کف دستنون لواش ۸۷ کالری داره برای چی میگن نو جو برای رژیم بهتره؟؟؟؟
بالا