یکبار جستی ملخک!!!

وضعیت
این موضوع قفل شده است

پرستوی مهاجر

کاربر جدید
عضویت
Feb 15, 2021
ارسال ها
34
پسر به دختر گفت: متن زیبایی است، تا من بروم آبی به صورتم بزنم تو آن را بخوان.
در آن متن نوشته شده بود: خانم زرنگ! از این به بعد با هیچ پسری دوست نشو، اگر هم شدی، پیشنهاد رفتن به رستوران را قبول نکن!
حالا این دفعه پول ناهار را حساب کن تا دفعه دیگر هوس دوستی با پسران و غذای مجانی نکنی! با این حال غذای خوشمزه ای بود. مرسی!
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا