گلدون ****** کرده ?

  • شروع کننده موضوع Luna
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

.......

Guest
بایدفقط اون لحظه بغلش کنی فشارششششش بدی???
 
استارتر
استارتر

Luna

Guest
بایدفقط اون لحظه بغلش کنی فشارششششش بدی???
??خودم یدونه از این شیطونا دارم
یه جوری میگیرمش که نتونه چنگ بزنه گاز بگیره و تا جایی که زور دارم فشارش میدم ?
 

.......

Guest
??خودم یدونه از این شیطونا دارم
یه جوری میگیرمش که نتونه چنگ بزنه گاز بگیره و تا جایی که زور دارم فشارش میدم ?
?????خیلی حال میده،من چیزیو ک افراطی دوس داشته باشم باید بگیرم فشارش بدم?بچه ها ،گربه ،???
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا