کاغذ مات برای عکس قشنگه یا براق؟

  • شروع کننده موضوع نادیامم
  • تاریخ شروع

کوشولات

Guest
چاپ متالیک جذابیت بیشتری داری اما مناسب عکس هایی با کیفیت مناسب ،اما برای چاپ عکسایی با کیفیت تلفن همراه همون مات بهتر جواب میده
 

بالا