چهار حرف راستی که نباید به همسرتان بگویید: 🌛🌜

دختر جذاب

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Sep 28, 2020
جنسیت
خانم
💖چهار حرف راستی که نباید به همسرتان بگویید:

👈فلانی که اومده بود خواستگاریم خیلی مهربون بود.
هر عاقلی می گوید، حرف شما درست است
چون هر آدمی حسنی دارد
اما زخم این سخن در وجود شوهر شما التیام ناپذیر است.

👈بدم میاد ازت
طبیعی است که هر رابطه ای پست و بلند دارد، اما وقتی حالتان بد می شود جملاتی از این قبیل فقط رابطه شما را برای مدتی خراب می کند و دیگر هیچ.

👈چکار داری؟
بیان گذشته، آن هم با جزئیات و موبه مو، آن هم برای آدم مو از ماست کش، کاری کشنده است؛ اما پنهان کردن گذشته و سانسور آن هم زندگی خراب کن!

👈 از اون آبجی ات متنفرم.
افکار منفی خود را درباره افراد برای خود نگه دارید. به خصوص اگر این افکار درباره دوستان یا بستگان شوهرتان باشد. سودی که ندارد هیچ، زندگیتان را هم تلخ نمی کند.
آری جز راست نباید گفت؛ اما هر راست نشاید گفت. البته دروغ گفتن حتی اگر کوچک باشه بنیان خانواده رو نابود می کنه!
 

بالا