پاکسازی کبد چیه؟

Luna

Guest
من
با قرص لیورگل و هیپاتوهیل
با عرقیات
با خوردن آب زیاد
 

تُخس

Guest
من انجام دادم
ینی گاهی بخاطر چربی زیاد ک میخوری یا گرمی بدن دور کبدت چربی میگیره
پوستت بد میشه ریزش مو روحیه خراب
صبح ابلیمو و اب خوردم تا دو ماه خوب شدم
غذاها چربم نخوردم
ابم زیاد خوردم اب سردم نخوردم
 

مژده

Guest
اگه کبد چرب باشه لیورگل خوبه ولی اگه دفع سموم باشه باید یه سری خوراکی های پاک کننده کبد مصرف کرد
 

بسته شد

Guest
ناشتا فقققط عرق کاسنی بخور
من کبدم چرب بود
اب وقتی میخوری بشین بخور واب یخم نباشه
پیاده روی ام زیاد کن
 
استارتر
استارتر

هایدی

Guest
من انجام دادم
ینی گاهی بخاطر چربی زیاد ک میخوری یا گرمی بدن دور کبدت چربی میگیره
پوستت بد میشه ریزش مو روحیه خراب
صبح ابلیمو و اب خوردم تا دو ماه خوب شدم
غذاها چربم نخوردم
ابم زیاد خوردم اب سردم نخوردم
از کجا فهمیدی چربی گرفته؟
 

بالا