غم برای همیشه باقی خواهد ماند؛)

شیرکاکائو3:>

⭐کاربر طلایی⭐
عضویت
May 15, 2023
جنسیت
خانم
من همان ستاره چین آسمان پر رنگ بودم
که حال ستاره هایم را
در بی رنگی گم کردم
و خودم را در گذشته")
IMG_6504.jpeg
 

بالا