رفقای گل میشه برام دعا کنین؟ شما دلهاتون پاکه?

  • شروع کننده موضوع نوه_شرلوک_هلمز
  • تاریخ شروع

نوه_شرلوک_هلمز

Guest
کم کم داره امتحانات ترممون شروع میشه?

بقول یکی از استادهامون
همیشه از خدا بخواین به مطالعه تون برکت بده?

میشه شما هم برام دعا کنین خدا بهم قوت و به مطالعه ام برکت بده؟
منم براتون دعا میکنم

ماچ به کله هاتون?
دلهاتون بی غم?
 

هلنم

Guest
باشه گلم انشالله همه نمراتت ۲۱باشه??
 

کاربر حذف شده 880

Guest
من اگه دعام میگرفت که خودم پشت کنکور نبودم????????
 

بسته شد

Guest
کم کم داره امتحانات ترممون شروع میشه?

بقول یکی از استادهامون
همیشه از خدا بخواین به مطالعه تون برکت بده?

میشه شما هم برام دعا کنین خدا بهم قوت و به مطالعه ام برکت بده؟
منم براتون دعا میکنم

ماچ به کله هاتون?
دلهاتون بی غم?
انشالله که خدابه نمره هاتم برکت بده?
 

نبات

Guest
کم کم داره امتحانات ترممون شروع میشه?

بقول یکی از استادهامون
همیشه از خدا بخواین به مطالعه تون برکت بده?

میشه شما هم برام دعا کنین خدا بهم قوت و به مطالعه ام برکت بده؟
منم براتون دعا میکنم

ماچ به کله هاتون?
دلهاتون بی غم?
ایشالا موفق باشی
 

بالا