جمع شید میخوام دردودل کنم بگرخید

  • شروع کننده موضوع آمین_گفتم
  • تاریخ شروع

آمین_گفتم

Guest
من تقریبا 11ماهه بیرون نرفتم
خیلی عصبیم
تو خونه درس دارم که میخونم
پس نگید خودتو سرگرم کن چون واقعا درگیرم ولی خب ادم چند بعدیه
هیچ یخواستم بگم شمام عصبی تر شدید من که دارم دیوونه میشم
یه جا خوندم واسه ادمایی که کاری از دستت برنمیاد دعا بکن
دعا میکنید ؟ممنونم
 

آماندا

Guest
من این کرونا خیلی ذهن و اعصابمو به هم ریخته
قبلشم کلا حال خوبی نداشتم?
 

دختر جذاب

Guest
آره کرونا برنامه های منم بهم ریخت
باعث شد یکسال عقب بیوفتم از کارم?
 

mersana1400

Guest
از دست کرونا که برنامه همه رو مختل کرده
حق داری
 

بالا