?تلنگر

  • شروع کننده موضوع Luna
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

Luna

Guest
✍امیدوار باش?

آب هـرچـند آلوده شـده باشد حتی لجـن هم شده باشد اگر به دریا برگردد صاف و زلال و پاک می‌شود!! یادت باشـد خـدا دریای رحــمت است و ما چون آب آلوده اگر به آغوش رحــمت او باز گردیم ڪار تمام است و پاک پاک می‌شویم.

قرآن کریم :

?به‌ بندگانم‌ بگو‌ من‌ آمرزنده‌‌ و مهربانم?

?سوره حجر ۴۹
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا