به نظرتون میتونم ۵ فصلو تمام کنم امروز ؟

  • شروع کننده موضوع Zizi
  • تاریخ شروع

ِِِِِِِِ....

Guest
ارهدمیشه منم باید امروز 6 فصل بخونم
 

واندروومن

Guest
اگه نت و گوشی رو خاموش کنی بندازی کنار اره ?
 

نبات

Guest
آره عزیزم کاری نداره که برو بشین یکجای ساکت و آروم کل تمرکزتو بزار رو درس ۲ ساعته تموم میشه???
 

Sogand

Guest
اره ولی قاطی میکنیا
زمانت رو تقسیم کن
اول ۳ فصل بخون
بعد چند ساعت بزار بگذره اون ۳ تا فصل دیگرو بخون
برای اینکه یادت نره و قاطی نکنی بعد از خودندن هر فصل از خودت سوال بپرس
 

بالا