برای عقد چادر سر کنیم یا مانتو بپوشیم؟

  • شروع کننده موضوع هایدی
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

هایدی

Guest
من مانتو پوشیدم یدونه شاال حریر الکی هم انداخته بودم حاج اقا اومد خطبه بخونه مامانم هر کاری کرد شال جلو نکشیدم کلا موهام شنیون بود بیرون بود????بیچاره حاجی گردنش خشک شد اونقد چپکی نشست
تو که خوب بودی بعضیا با دکلته و شینیون همینجوری میرن میشینن اونجا
 

بالا