باشگاه برم؟???

  • شروع کننده موضوع Shaaaad
  • تاریخ شروع

Shaaaad

Guest
سلام اعتماد ب نفس به اندامم اصلا ندارم لاغرم نیستم چاقم نیستم ولی خوش فرم نیستم اینجایی ک من زندگی میکنم لاغرا هم باسن دارن ولی من ن خیلی حسرت میخورم...
اینجا ی شهر کوچیکیه کرونا نیست ب نظرتون برم باشگاه بدنسازی؟؟تا حالا هم ندیدم شوهرم از اندام ان چنانی تعریف کنه واای مثلا چ هیکلی داری فقط میگه سفیدی???پاهام لاغره ولی فرم باسنم بد نیس
 

آماندا

Guest
برو باشگاه ولی مواظب باش مریض نشی
بعد باید پیوسته بری، روی غذات هم تمرکز کنی
 

صنم

Guest
سلام اعتماد ب نفس به اندامم اصلا ندارم لاغرم نیستم چاقم نیستم ولی خوش فرم نیستم اینجایی ک من زندگی میکنم لاغرا هم باسن دارن ولی من ن خیلی حسرت میخورم...
اینجا ی شهر کوچیکیه کرونا نیست ب نظرتون برم باشگاه بدنسازی؟؟تا حالا هم ندیدم شوهرم از اندام ان چنانی تعریف کنه واای مثلا چ هیکلی داری فقط میگه سفیدی???پاهام لاغره ولی فرم باسنم بد نیس
اگه وااقعا کرونا نیست اره خیلی ام عالیه تو روحیتم تاثیر خوب میزاره
 

بسته شد

Guest
سلام اعتماد ب نفس به اندامم اصلا ندارم لاغرم نیستم چاقم نیستم ولی خوش فرم نیستم اینجایی ک من زندگی میکنم لاغرا هم باسن دارن ولی من ن خیلی حسرت میخورم...
اینجا ی شهر کوچیکیه کرونا نیست ب نظرتون برم باشگاه بدنسازی؟؟تا حالا هم ندیدم شوهرم از اندام ان چنانی تعریف کنه واای مثلا چ هیکلی داری فقط میگه سفیدی???پاهام لاغره ولی فرم باسنم بد نیس
برنامه های بدنسازی بریز خیلی خوبه
 

بسته شد

Guest
اره تاثیر دارههه حتما برنامه هارو نصب کن خیلی عالین
مصرف گوشتو تخم مرغو لبنیاتو مرغوماهی و سبزیجاتو حبوباتتو ببر بالا
نونو برنجو ماکارانیو به حداقل برسون
 

نبات

Guest
سلام اعتماد ب نفس به اندامم اصلا ندارم لاغرم نیستم چاقم نیستم ولی خوش فرم نیستم اینجایی ک من زندگی میکنم لاغرا هم باسن دارن ولی من ن خیلی حسرت میخورم...
اینجا ی شهر کوچیکیه کرونا نیست ب نظرتون برم باشگاه بدنسازی؟؟تا حالا هم ندیدم شوهرم از اندام ان چنانی تعریف کنه واای مثلا چ هیکلی داری فقط میگه سفیدی???پاهام لاغره ولی فرم باسنم بد نیس
تو خونه نمیتونی ورزش کنی عزیزم
 

هلنم

Guest
سلام اعتماد ب نفس به اندامم اصلا ندارم لاغرم نیستم چاقم نیستم ولی خوش فرم نیستم اینجایی ک من زندگی میکنم لاغرا هم باسن دارن ولی من ن خیلی حسرت میخورم...
اینجا ی شهر کوچیکیه کرونا نیست ب نظرتون برم باشگاه بدنسازی؟؟تا حالا هم ندیدم شوهرم از اندام ان چنانی تعریف کنه واای مثلا چ هیکلی داری فقط میگه سفیدی???پاهام لاغره ولی فرم باسنم بد نیس
برو گلم مراقب باش مریض نشی?
 

دختر جذاب

Guest
اگه میخوای واقعا نتیجه بگیری برو زیر نظر دکتر رژیم و ورزش های مخصوص بگیر
 

mersana1400

Guest
اگه کرونا نیست که اره برو‌خیلی عالیه
 

پاندا تپولی

Guest
سلام اعتماد ب نفس به اندامم اصلا ندارم لاغرم نیستم چاقم نیستم ولی خوش فرم نیستم اینجایی ک من زندگی میکنم لاغرا هم **** دارن ولی من ن خیلی حسرت میخورم...
اینجا ی شهر کوچیکیه کرونا نیست ب نظرتون برم باشگاه بدنسازی؟؟تا حالا هم ندیدم شوهرم از اندام ان چنانی تعریف کنه واای مثلا چ هیکلی داری فقط میگه سفیدی???پاهام لاغره ولی فرم باسنم بد نیس
برو ولی نکات بهداشتی رو رعایت کن?
 

بالا