اين شعر چه جورى خونده ميشه؟

  • شروع کننده موضوع Dela
  • تاریخ شروع
  • بازدید : 59 بار

Dela

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Oct 7, 2020
ارسال ها
4,601
من باشم و وی باشد و می باشد و نی

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی


ميشه مصرع دومش رو حركت گذارى كنيد؟🌹❤️💐
 

Sogand

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 21, 2020
ارسال ها
3,707
من باشم و وی باشد و مِی باشد و نِی
کِی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی
 

Nejvan

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 5, 2020
ارسال ها
1,808
من باشم و وی باشد و مِی باشد و نِی
کِی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی

من گَه لب وی بوسم و وی گَه لب مِی
من مست ز وی باشم و وی مست ز مِی
 
استارتر
استارتر
Dela

Dela

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Oct 7, 2020
ارسال ها
4,601
من باشم و وی باشد و مِی باشد و نِی
کِی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی

من گَه لب وی بوسم و وی گَه لب مِی
من مست ز وی باشم و وی مست ز مِی
تشكر فراوان😘❤️🌹💐
 

بالا