آخرین بازی که بازی کردید رو یادتون میاد؟

  • شروع کننده موضوع هایدی
  • تاریخ شروع

هایدی

Guest
من در حد ۱۲ .۱۳ سالم بود یه روز که داشتیم با پسرای محل بازی میکردم (اونا یکی دوسالی از من کوچیک تر بودن)یکی از پیرزنای محل که مرحوم شده اومد بیرون گفت خجالت نمی‌کشی الان باید بری بشینی بافتنی ببافی نه اینکه بازی کنی ....آخرین باری که بازی کردم اون روز بود ...بعدشم به مامانم گفتم برام کاموا گرفت شروع کردم به یادگرفتن بافتی...ولی خیلی تلخ تموم شد
 
استارتر
استارتر

هایدی

Guest
البته هنوزم با بچها بازی میکنم و عروسک میخرم ???
 

نبات

Guest
من خودم اصلا یادم نمیاد کی برای آخرین بار تو حیاط یا تو کوچه بازی کردم
 
استارتر
استارتر

هایدی

Guest
من خودم اصلا یادم نمیاد کی برای آخرین بار تو حیاط یا تو کوچه بازی کردم
اینجوری خیلی ناراحت کننده اس .من هر قوت امضات رو جایی میدیدم یاد اون روزا میوفتم
 
استارتر
استارتر

هایدی

Guest
خیلی همه یک روزی بزرگ میشن اما نمیفهمن چجوری بزرگ شدن از بچگیشون لذت نمیبرن یا از جوونیشون
اره ولی خب هنر اینکه تو هر شرایطی از زندگی کردن لذت ببریم
 

آیلا

Guest
من در حد ۱۲ .۱۳ سالم بود یه روز که داشتیم با پسرای محل بازی میکردم (اونا یکی دوسالی از من کوچیک تر بودن)یکی از پیرزنای محل که مرحوم شده اومد بیرون گفت خجالت نمی‌کشی الان باید بری بشینی بافتنی ببافی نه اینکه بازی کنی ....آخرین باری که بازی کردم اون روز بود ...بعدشم به مامانم گفتم برام کاموا گرفت شروع کردم به یادگرفتن بافتی...ولی خیلی تلخ تموم شد
عجب دختر حرف گوش کنی بودی??
 

دختر جذاب

Guest
یادم نیست اما کلا زیاد با بچه ها بازی میکنم
البته بچه های کوچیک مثلا ۲ _ ۳ ساله
 

بسته شد

Guest
من تاکلاس پنجم توکوچه با پسرا بازی میکردم
بابامم میومد سرکوچه هی بهم بااخم میگف بروخونه ازقدیم گفتن دخترا باپسرا پسرا بادخترا
مام کلی میخندیدیمو طفلی ضایع میشدو میرف??
 

هلنم

Guest
روبه رو خونمون پارک بود ۲۴ ساعته اونجا بودم قشنگ چسب بودم ???
 

آناhita

Guest
من در حد ۱۲ .۱۳ سالم بود یه روز که داشتیم با پسرای محل بازی میکردم (اونا یکی دوسالی از من کوچیک تر بودن)یکی از پیرزنای محل که مرحوم شده اومد بیرون گفت خجالت نمی‌کشی الان باید بری بشینی بافتنی ببافی نه اینکه بازی کنی ....آخرین باری که بازی کردم اون روز بود ...بعدشم به مامانم گفتم برام کاموا گرفت شروع کردم به یادگرفتن بافتی...ولی خیلی تلخ تموم شد
آخی الهیی?
 

بالا