چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و یکم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و یکم?

    صفحه های 48 ، 49 ، 50 گفتم: (( پس باید قانون بخشندگی را به کار بگیریم ؛ تا این شرایط رو از بین ببریم.)) دین مسیحیت نیز بر اساس همین قانون برپا شده است تا ما را از پیامدهای قانون کارما بر حذر دارد. در هر انسانی فرشته ای هست که ، همواره نجات بخش است و می‌تواند هر شرایط بغرنجی را دوباره به صورت...
بالا