کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هجدهم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هجدهم?

    صفحه های 42 و 43 با وجود آنکه برای ماه ها کسب و کار او با شکست روبه‌رو شده بود .همان روز بعد از ظهر یک معامله ۴۱ هزار دلاری را رقم زد . هر جمله تاکیدی باید با استفاده از کلماتی ساخته شود که با دقت انتخاب شده و تمامی جوانب اثر آن باید در نظر گرفته شود. خانمی را می شناختم که خیلی به پول نیاز...
بالا