کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش نهم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش نهم?

    صفحه های 21 و 22 قدرت کلام (( شما را از روی سخنانتان قضاوت خواهند نمود و بر اساس کلامتان، بر شما حکم خواهند نوشت )) کسانی که از قدرت کلام آگاهی دارند، مراقب تمام جملات و کلماتی که به کار می‌برند، هستند. تنها کافی است که واکنش حسی کلمات را در نظر بگیریم تا مطمئن شویم که هر کلامی هرگز بدون...
بالا