کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش دهم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش دهم?

    صفحه های 23 ، 24 ،25 در مورد خود من خیلی طول کشید تا باور کنم که هیچکدام از اشیا باعث بدبیاری نمی شوند . هرگاه که اتفاق بدی می افتد ، من نیز دچار یاس و ناامیدی می شدم. سرانجام متوجه شدم که تنها یک چیز می تواند ضمیر ناخودآگاه مرا زیر و رو کند و آن هم این نکته بود: (( قدرت دومی در این جهان هستی...
بالا