کشتن آفت حسن یوسف

  1. روش مقابله با شته و شپشک های سفید گل حسن یوسف

    از بین بردن آفت گل حسن یوسف برای نابود کردن آفت گل حسن یوسف, ابتدا باید توضیحاتی درباره آفت آن داد. شپشک آرد آلود مهم ترین و سرسخت ترین دشمن حسن یوسف است. شپشک به هر محلی از ساقه یا برگ گیاه حمله می کند و با چسبیدن به آن، از شیره گیاهی محل اتصال برگ و ساقه تغذیه می کند. به همین خاطر شپشک های...
بالا