مژده

Guest

از بین بردن آفت گل حسن یوسف​


برای نابود کردن آفت گل حسن یوسف, ابتدا باید توضیحاتی درباره آفت آن داد. شپشک آرد آلود مهم ترین و سرسخت ترین دشمن حسن یوسف است. شپشک به هر محلی از ساقه یا برگ گیاه حمله می کند و با چسبیدن به آن، از شیره گیاهی محل اتصال برگ و ساقه تغذیه می کند. به همین خاطر شپشک های سرسخت را بیشتر در ناحیه اتصال ساقه به برگ می توان یافت. این آفت پنبه مانند ضمن استفاده از شیره گیاه، با ترشحات سفید رنگ خود را در مقابل سموم مراقبت می کند. گیاه پزشکان برای برطرف کردن آفت گل حسن یوسف, سم را پیشنهاد نمی کنند. به طور کلی استفاده از سم برای گیاهان زینتی مناسب نیست. چون سم شپشک آرد آلود را مقاوم می سازد و نابودی آن را سخت تر می کند. برای نابودی آفت گل حسن یوسف, یک گوش پاک کن را به آب و صابون آغشته و محل های سفید را برطرف کنید. البته می توانید با اسپری آب و روغن ولک نیز چنین کاری انجام دهید.با این کار اگر آفت در مراحل ابتدایی رشد خود باشد، به خوبی مهار می شود اما اگر به تمام ساقه و برگ های حسن یوسف رخنه کرده باشد، بهترین راه قطع ساقه های آلوده و قلمه زنی گیاه از ساقه سالم است. اگر می خواهید برای دفع آفت گل حسن یوسف از سم استفاده کنید، سم دیازینون را با نسبت های نوشته شده روی آن به کار ببرید.


برای مبارزه با شپشک ها صبور باشد و در گام اول سراغ سم نروید. این آفات بسیار سرسخت هستند. در جوامع امروزی بسیاری از گیاهان زینتی در پشم سنگ کاشته می شوند. این پشم سنگ ضمن نگه داری آب و رطوبت، بستر مناسبی برای گیاهان رطوبت دوست مانند حسن یوسف به شمار می رود. علاوه بر آن، گیاهانی که به روش هیدروپنیک و داخل پشم رشد می کنند، رشد بهتری نسبت به سایر گیاهان دارند.

منبع:sabzaneh.com
 

هایدی

Guest

از بین بردن آفت گل حسن یوسف​


برای نابود کردن آفت گل حسن یوسف, ابتدا باید توضیحاتی درباره آفت آن داد. شپشک آرد آلود مهم ترین و سرسخت ترین دشمن حسن یوسف است. شپشک به هر محلی از ساقه یا برگ گیاه حمله می کند و با چسبیدن به آن، از شیره گیاهی محل اتصال برگ و ساقه تغذیه می کند. به همین خاطر شپشک های سرسخت را بیشتر در ناحیه اتصال ساقه به برگ می توان یافت. این آفت پنبه مانند ضمن استفاده از شیره گیاه، با ترشحات سفید رنگ خود را در مقابل سموم مراقبت می کند. گیاه پزشکان برای برطرف کردن آفت گل حسن یوسف, سم را پیشنهاد نمی کنند. به طور کلی استفاده از سم برای گیاهان زینتی مناسب نیست. چون سم شپشک آرد آلود را مقاوم می سازد و نابودی آن را سخت تر می کند. برای نابودی آفت گل حسن یوسف, یک گوش پاک کن را به آب و صابون آغشته و محل های سفید را برطرف کنید. البته می توانید با اسپری آب و روغن ولک نیز چنین کاری انجام دهید.با این کار اگر آفت در مراحل ابتدایی رشد خود باشد، به خوبی مهار می شود اما اگر به تمام ساقه و برگ های حسن یوسف رخنه کرده باشد، بهترین راه قطع ساقه های آلوده و قلمه زنی گیاه از ساقه سالم است. اگر می خواهید برای دفع آفت گل حسن یوسف از سم استفاده کنید، سم دیازینون را با نسبت های نوشته شده روی آن به کار ببرید.


برای مبارزه با شپشک ها صبور باشد و در گام اول سراغ سم نروید. این آفات بسیار سرسخت هستند. در جوامع امروزی بسیاری از گیاهان زینتی در پشم سنگ کاشته می شوند. این پشم سنگ ضمن نگه داری آب و رطوبت، بستر مناسبی برای گیاهان رطوبت دوست مانند حسن یوسف به شمار می رود. علاوه بر آن، گیاهانی که به روش هیدروپنیک و داخل پشم رشد می کنند، رشد بهتری نسبت به سایر گیاهان دارند.

منبع:sabzaneh.com
خیلی خوب بود عزیزم دمت گرم???
 

کاجولم

Guest

از بین بردن آفت گل حسن یوسف​


برای نابود کردن آفت گل حسن یوسف, ابتدا باید توضیحاتی درباره آفت آن داد. شپشک آرد آلود مهم ترین و سرسخت ترین دشمن حسن یوسف است. شپشک به هر محلی از ساقه یا برگ گیاه حمله می کند و با چسبیدن به آن، از شیره گیاهی محل اتصال برگ و ساقه تغذیه می کند. به همین خاطر شپشک های سرسخت را بیشتر در ناحیه اتصال ساقه به برگ می توان یافت. این آفت پنبه مانند ضمن استفاده از شیره گیاه، با ترشحات سفید رنگ خود را در مقابل سموم مراقبت می کند. گیاه پزشکان برای برطرف کردن آفت گل حسن یوسف, سم را پیشنهاد نمی کنند. به طور کلی استفاده از سم برای گیاهان زینتی مناسب نیست. چون سم شپشک آرد آلود را مقاوم می سازد و نابودی آن را سخت تر می کند. برای نابودی آفت گل حسن یوسف, یک گوش پاک کن را به آب و صابون آغشته و محل های سفید را برطرف کنید. البته می توانید با اسپری آب و روغن ولک نیز چنین کاری انجام دهید.با این کار اگر آفت در مراحل ابتدایی رشد خود باشد، به خوبی مهار می شود اما اگر به تمام ساقه و برگ های حسن یوسف رخنه کرده باشد، بهترین راه قطع ساقه های آلوده و قلمه زنی گیاه از ساقه سالم است. اگر می خواهید برای دفع آفت گل حسن یوسف از سم استفاده کنید، سم دیازینون را با نسبت های نوشته شده روی آن به کار ببرید.


برای مبارزه با شپشک ها صبور باشد و در گام اول سراغ سم نروید. این آفات بسیار سرسخت هستند. در جوامع امروزی بسیاری از گیاهان زینتی در پشم سنگ کاشته می شوند. این پشم سنگ ضمن نگه داری آب و رطوبت، بستر مناسبی برای گیاهان رطوبت دوست مانند حسن یوسف به شمار می رود. علاوه بر آن، گیاهانی که به روش هیدروپنیک و داخل پشم رشد می کنند، رشد بهتری نسبت به سایر گیاهان دارند.

منبع:sabzaneh.com
مرسی عزیزم .من این مشکل رو داشتم
 

بالا