ساکولنت

  1. نقاشیه دلبر ???

    آهای شمایی که فک می‌کنی خیلی بالایی.... اره اره با خودتم بالا رو نگاه... سلام????️
  2. با حسن یوسف هام قهر کردم??

    هی ناز میکردن برای من .گذاشته بودمشون پشت پنجره آشپزخانه و شبا میذاشتمشون رو اپن هی بی‌حال می‌شدن ?منم لج کردم اوردمشون تو اتاق گذاشتمشون جلوی نور زیاد تا حالشون جا بیاد?
  3. پنجره جنوبی

    همون پنجره رو به قبله اس ایا؟؟
بالا