مهارت نه گفتن

  1. مهارت نه گفتن

    مهارت نه گفتن! این آرزوی بسیاری از ایرانی هاست که بتوانند نه بگویند. ما مثل همه مردم دنیا نیاز داریم نه بگوییم اما به دلایل فرهنگی نمیتوانیم به راحتی این کار را انجام دهیم. ایرانیان فرهنگی پر از تعارف دارند و بیشتر از توانشان برای سایرین انرژی می گذارند در حالی که در دل تمایلی به این کار ندارند...
بالا