بادمجان جنین را زشت میکند

  1. تاثیر خوردن بادمجان در بارداری بر رنگ پوست جنین

    خوردن بادمجان در بارداری بر رنگ نوزاد در آینده اثر گذار است و سبب تیرگی پوست می شود: مصرف بادمجان باعث می شود تا پوست بچه تیره شود. البته تیرگی نه به آن معنی که تصور کنید پوست سیاه یا سبزه تیره می شود. اما در هر حال مصرف آن پوست بچه را تیره می کند. بنابراین مصرف آن زیاد توصیه نمی شود. بادمجان...
بالا