?????

  • شروع کننده موضوع پرنسا
  • تاریخ شروع

پرنسا

Guest
کلیپ طنز عروسی سرنا امینی رو دیدید???
بالای هزاربار دیدم ولی هربار ببینم میخندم منی که ازچیز تکراری متنفرم??
منم تو اون کلیپم اونکه بچه اش دائم?میکنه????عروسی پسرخاله ام همین مدلی بود???
 

بالا