????

  • شروع کننده موضوع شاتوت?
  • تاریخ شروع

Lost_in_you

Guest
ولی خب رفتنی تغذیه ات رو جایی نزار برداره
خوبه خودش خجالت نکشیده:/
ما یکی میگه یدونه شکلات بردار
طرف تا خودشو شرحه شرحه نکنه یکدونه خجالت میکشیم برداریم
این برداشته همشو خورده:/دمشم گرم
 
استارتر
استارتر

شاتوت?

Guest
ولی خب رفتنی تغذیه ات رو جایی نزار برداره
خوبه خودش خجالت نکشیده:/
ما یکی میگه یدونه شکلات بردار
طرف تا خودشو شرحه شرحه نکنه یکدونه خجالت میکشیم برداریم
این برداشته همشو خورده:/دمشم گرم
برام خوراکی هم نگرفته بزاره تو مغازه???
 

بالا