🚶💃🍻 ‌

خانوم آقامونم

⭐⭐سوپراستار⭐⭐
عضویت
Apr 30, 2021
جنسیت
خانم
حنا اینجوری به من نگاه نکننننن
با چشات قلب منو صدا نکننننن
حنا بسه منو دیوونه نکننننننن
موهاتو تو دست باد شونه نکنننننن
پری پریا آیییییی حنا
گل پریا آیییییی حنا
تاج سریا آییییی حنا
دل بریا آییییی حنا
تو رو دیدنا دل تپیدنا ناز کشیدنا واییییی حنا
روز روشنا روی چمنا بوسه زدنا واییییی حنا
دلبر بلا اون قد بالا جیگر طلا واییییی حنا
حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا وایییییی حنا
@حناشم♡
 

دلبر.

⭐⭐سوپراستار⭐⭐
عضویت
May 2, 2022
جنسیت
خانم
گفت بهت بگم بات قهره چون بهش مشت زدی ☹️البته شوخی کردا😅
یادته گفتی مشتت رو بهش برسونم ☹️
منم رسوندم 😌👊
 

بالا