😒😒😒😒🤐🤐🤐🤐

استارتر
استارتر
نهالم

نهالم

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
May 3, 2021
جنسیت
خانم

بجهندم که فاصله سنی زیاده تهرونی حرف نزن بابا

این لوس بازیا چیه طلم اینه که بخاطر فاصله سنی مامان نشی از کجت میدونی شاید من تا سن ۳۵ سالگی مامان شدم یعنی بخاطر فاصله سنی باید از داشتن بچه بیخیال شم 😒😐🍆🍆🍆بادمجون میکنم ... 😐😐😐
 

اورانوس

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Dec 10, 2020
جنسیت
خانم
بجهندم که فاصله سنی زیاده تهرونی حرف نزن بابا

این لوس بازیا چیه طلم اینه که بخاطر فاصله سنی مامان نشی از کجت میدونی شاید من تا سن ۳۵ سالگی مامان شدم یعنی بخاطر فاصله سنی باید از داشتن بچه بیخیال شم 😒😐🍆🍆🍆بادمجون میکنم ... 😐😐😐
حقیقته خب ! دلم نمیخواد وقتی بچه‌م رو میبرم مهد ، مدرسه ، بیرون و ... مامانی بقیه رو با من مقایسه کنه . چه تو ذهنش چه بخواد علنا بگه 💔
 

بالا