🖋🖊📚

وضعیت
این موضوع قفل شده است

ladyminimal

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Mar 28, 2022
جنسیت
خانم
کرم شب تاب گفت: رفیق خرگوش، من همیشه می‌کوشم مجلس تاریک دیگران را روشن کنم، جنگل را روشن کنم، اگرچه بعضی از جانوران مسخره‌ام می‌کنند و می‌گویند "با یک گل بهار نمی‌شود، تو بیهوده می‌کوشی با نور ناچیزت جنگل تاریک را روشن کنی."

خرگوش گفت: این حرف مال قدیمی‌هاست. ما هم می‌گوییم "هر نوری هر چقدر هم ناچیز باشد، بالاخره روشنایی است."

📚اولدوز و عروسک سخنگو
#صمد_بهرنگی
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا