۳ تا بچه زیاده؟

  • شروع کننده موضوع گوش مروارید_
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

گوش مروارید_

Guest
من از نگاهشون اىنو میخونم که همین دو تارو تربیت مىکردى نه اىنکه باز بچه ...
 
استارتر
استارتر

گوش مروارید_

Guest
بچه هاى بى ادبى نیستن شیطنت دارن ولى کسى تحمل شیطنت بچه هارو نداره منم زیاد جاىى نمىرم
 

mersana1400

Guest
نهههه عزیزم اگه از لحاظ تامین مخارج مشکلی نباشه هرچی بیشتر بهتر
اومدن تک فرزندی رواج دادن به نظر من بدترین چیز هس
اره الان من خودمو تصور میکنم اگه تک بودم خیلی تنها بودم ولی داداشام هستن خیلی خوبه
 
استارتر
استارتر

گوش مروارید_

Guest
من واقعیتش خودم دوست نداشتم ولى خب پذیرفتم الان ولى این نگاه ها اذیتم میکنه
 
استارتر
استارتر

گوش مروارید_

Guest
در اینده بزرگ بشن لذت میبری بهشون نگاه میکنی
اره شوهرم همىنو میگه و میگه مطمئن باش اىنا بزرگ بشن هر کس هر چىزى مىگه نظرش عوض مىشه در موردشون مطمئن باش آینده خوبى دارن اخه چون از هر لحاظ مراعات مىکنىم ولى خب شیطنت الان شون همه چى و برده زیر سوال
 
استارتر
استارتر

گوش مروارید_

Guest
زیاد خودتو درگیر بقیه نکن الان تو به ارامش نیاز داری تا تو دلیت خووب بتونه رشد کنه? خواست خداوند بوده پس اصلاا اذیت نشو
نمیخوام درگیر کنم ىه وقتها توجه نمیکنم ولى ىه جاهایی واقعا روم تاثیر میزاره
 

mersana1400

Guest
اره شوهرم همىنو میگه و میگه مطمئن باش اىنا بزرگ بشن هر کس هر چىزى مىگه نظرش عوض مىشه در موردشون مطمئن باش آینده خوبى دارن اخه چون از هر لحاظ مراعات مىکنىم ولى خب شیطنت الان شون همه چى و برده زیر سوال
خب پسرن دیگه پسرا شیطونن
 

بالا