یکی از عذابای ما مو فرفریا?

  • شروع کننده موضوع من هستم:)
  • تاریخ شروع

من هستم:)

Guest
اینه ک مگس تو موهات گیرکنه خداشاهده خیلی اتفاق افتاده برام از یه طرف صدا وز وزش دیونت میکنه از یه طرفم باید بگردی ببینی چجوری راه نجات براش پیدامیکنی?
 

پرنسا

Guest
اره ولی خب موی فر ب نظرم اصلا شونه نمیخواد شونه کنی وز میشه من موهام اینجوره شونشون کنم مثل باب راس خدابیامرز میشم?
خواهرم وز فرنیست
ولی طفلی خیلی دوسداره لخت باشه?
دخترجاریمم خیلی دوسداره یه دفعه با عصبانیت بم‌گف زن عمو لنتی موهات عالین ?
 
استارتر
استارتر

من هستم:)

Guest
خواهرم وز فرنیست
ولی طفلی خیلی دوسداره لخت باشه?
دخترجاریمم خیلی دوسداره یه دفعه با عصبانیت بم‌گف زن عمو لنتی موهات عالین ?
همه میرن خداتومن میدن فرکنن چرا مافرفریا دوس داریم لخت باشه ?منم اوایل دوس داشتم لخت باشه ولی الان حاضرنیستم حتی اتوشون کنم?
 

پرنسا

Guest
همه میرن خداتومن میدن فرکنن چرا مافرفریا دوس داریم لخت باشه ?منم اوایل دوس داشتم لخت باشه ولی الان حاضرنیستم حتی اتوشون کنم?
ایول بت مهم اینکه ادم خودش باخوش چطورحال کنه و خودشو دوسداشته باشه❤️?
منم اوایل دوسداشتم فرباشه الان میگم که چ خوب نیس من نمی تونستم نگهداری کنم کلافه میشدم
 

ساحل..

Guest
اینه ک مگس تو موهات گیرکنه خداشاهده خیلی اتفاق افتاده برام از یه طرف صدا وز وزش دیونت میکنه از یه طرفم باید بگردی ببینی چجوری راه نجات براش پیدامیکنی?
خالم یبار داشت حرف میزد مگس رفت تو دهنش قورتش داد داشت سکته میکرد
 

بالا