یکمی .....

  • شروع کننده موضوع nili
  • تاریخ شروع

nili

Guest
1609527086284.png
مشاهده پیوست 4880
1609527124184.png
1609527148532.png
مشاهده پیوست 4883
1609527218953.png
1609527235052.png
 

صنم

Guest
بیخیالی، درد است!
دردی پنهان که آرام آرام، رخنه می اندازد در تنت....
به خودت می آیی میبینی دیگر چیزی آنقدر ها هم مهم نیست؛
بشود، نشود!
باشند، نباشند...
بد یا خوب!
نه غمگینی و نه خوشحال، فقط جلو میروی با زمین و زمان...!
نه بحثی،نه جنگی، نه خواسته ای...
همان نقطه ای که دقیقا بیشتر از چند ثانیه دیگر فکر نمیکنی، پایِ چیزی به اسم اعتقاد یا افکارت، نمی مانی!
تنها یک پوزخند و چشم بستن روی تمامِ دنیا....!
بیخیالی؛
همان دردی که انگار اینروزها همه به آن مبتلا شده ایم....!
 

بالا