یه چیزایی برا بار اول ازتعریف میکنه که...

  • شروع کننده موضوع پرنسا
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

پرنسا

Guest
چن هفته پیش جلسه بود معلم روکرد ب مادرهمون بچه گف ،ارش میگه مادرم تو‌خونه همش فحشم میده درحالی که اون خانم یه حور رفتارمیکرد ک من فکر میکردم چقدرخانم و خانواده محترمی اونجا یبار شوک شدم امروزم برسام‌میگه خوراکی یکی از بچه هارو دوزدیده بوده ??
 
استارتر
استارتر

پرنسا

Guest
والا متاسفانه در جریان نیستم دوستم
بچه ها ۴شنبه هاکلاس ریاضی خارج تایم داشتن همه مامانا نهار میبردیم جز یه مادر ک مادر همین آرش بود پسرم میگه مامان ما که غذا میخوریم یجوری نگاه میکنه من براش غذا میبردم
 
استارتر
استارتر

پرنسا

Guest
بچه همیشه با چشم حسرت همه چیزو نگاه میکنه چراااا خو
 

بالا