یه لحظه بیاین

  • شروع کننده موضوع مااماان_ساامیاار
  • تاریخ شروع

صبا

Guest
کجایین
برای ما اخطار دادن دو روزه ولی هنوز نرفته
 

Luna

Guest
ماهی چرا بمیره
بیشتر توضیح بده
بیست و سی نشون میداد
پرورش دهنده ها میگفتن چون اطلاع ندادن برق قطع میشه دستگاه ها قطع شدن
میگفت اگه ده دقیقه اکسیژن نرسه به ماهی میمیره
مرغداری ها هم خسارت میبینن اما نفهمیدم چطوری
 

بالا