یعنی اینقدر تحمل حرف من براتون سخت بود?

  • شروع کننده موضوع Jungkook
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

Jungkook

Guest
عاشقتونم به خدا ???
از تاپیکای نی نی سایتم سریع تر ترکوندید چون تحمل نظر مخالفو ندارید ?
کاملاً مشخصه که گزارش زنای دیشب فقط ریختن اینجا?
همین جا خوش باشید دوستان نی نی سایت بدون شما جای بهتری خواهد بود?
 

پاندا تپولی

Guest
عاشقتونم به خدا ???
از تاپیکای نی نی سایتم سریع تر ترکوندید چون تحمل نظر مخالفو ندارید ?
کاملاً مشخصه که گزارش زنای دیشب فقط ریختن اینجا?
همین جا خوش باشید دوستان نی نی سایت بدون شما جای بهتری خواهد بود?
خب عزیزم نمیشه که بیای تو یک سایت توهین کنی?
 

فعلا_تعطیل_تا_اطلاع_ثانوی

Guest
عاشقتونم به خدا ???
از تاپیکای نی نی سایتم سریع تر ترکوندید چون تحمل نظر مخالفو ندارید ?
کاملاً مشخصه که گزارش زنای دیشب فقط ریختن اینجا?
همین جا خوش باشید دوستان نی نی سایت بدون شما جای بهتری خواهد بود?
افسردگی حادتو درست کن خدا شفات بده
 

Josh

Guest
عاشقتونم به خدا ???
از تاپیکای نی نی سایتم سریع تر ترکوندید چون تحمل نظر مخالفو ندارید ?
کاملاً مشخصه که گزارش زنای دیشب فقط ریختن اینجا?
همین جا خوش باشید دوستان نی نی سایت بدون شما جای بهتری خواهد بود?
نینی جای شما ناخاله هاست.شما ناخاله ها نبودید صددرصد جامعه بهتری داشتیم?
 

پاندا تپولی

Guest
عاشقتونم به خدا ???
از تاپیکای نی نی سایتم سریع تر ترکوندید چون تحمل نظر مخالفو ندارید ?
کاملاً مشخصه که گزارش زنای دیشب فقط ریختن اینجا?
همین جا خوش باشید دوستان نی نی سایت بدون شما جای بهتری خواهد بود?

عاشقتونم به خدا ???
از تاپیکای نی نی سایتم سریع تر ترکوندید چون تحمل نظر مخالفو ندارید ?
کاملاً مشخصه که گزارش زنای دیشب فقط ریختن اینجا?
همین جا خوش باشید دوستان نی نی سایت بدون شما جای بهتری خواهد بود?
نگاه کن اگه خب سایت و دوست نداری میتونی نمونی ولی قرار نیست که توهین کنی?
 

هلنم

Guest
عاشقتونم به خدا ???
از تاپیکای نی نی سایتم سریع تر ترکوندید چون تحمل نظر مخالفو ندارید ?
کاملاً مشخصه که گزارش زنای دیشب فقط ریختن اینجا?
همین جا خوش باشید دوستان نی نی سایت بدون شما جای بهتری خواهد بود?
عزیزم توهین میکنی توقع داری چجوری رفتار کنیم
 

دختر جذاب

Guest
چیه نکنه وقتی داری به سایت توهین میکنی باید بذارن ادامه بدی و فحاشی کنی؟؟
فحش دادی و توهین کردی ، انتقاد نکردی که
توی هر سایت دیگه ای بری و بهشون توهین کنی و فحش بدی مطمئنا قطعت میکنن
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا