کی برنامه چت با خارجیا میشناسه?؟؟؟؟؟؟

  • شروع کننده موضوع lovely me
  • تاریخ شروع

مژده

Guest
یاد یاهو مسنجر به خیر
?
توی گوگل بزن chat with stranger ولی من رفتم همشون خل و چل و منحرف بودن یه آدم درست حسابی توشون نبود :|
 
استارتر
استارتر

lovely me

Guest
یاد یاهو مسنجر به خیر
?
توی گوگل بزن chat with stranger ولی من رفتم همشون خل و چل و منحرف بودن یه آدم درست حسابی توشون نبود :|
میخوام زبانم یادبگیرم فیلم میبینم ولی گفتم چت هم کنم
مرسی عزیزم
میخوام تو خونه نشینی همه چی یادبگیرم?
 

مژده

Guest
میخوام زبانم یادبگیرم فیلم میبینم ولی گفتم چت هم کنم
مرسی عزیزم
میخوام تو خونه نشینی همه چی یادبگیرم?
فدات عزیزم فیلم خیلیییی خوبه. منم با فیلم تونستم زبانم رو بهتر کنم. سریال های طنز خارجی رو بگیر هم سرگرم میشی هم زبان یاد میگیری
?
 

بالا