کیا تو هردو بارداریشون تنبلی تخمدان داشتن؟

  • شروع کننده موضوع گلپرم
  • تاریخ شروع

گلپرم

Guest
بچه ها کیا تو هردو بارداری تنبلی داشتن؟هربار چقد طول کشید باردار بشین؟با دارو باردار شدین یا طبیعی؟
 

بالا