کیا اینجا قانون جذبین ؟😍👏

"""

⭐کاربر فعال⭐
ارسال ها
529
جنسیت
خانم
😘🌱 مرسی گلم بابت تگ.

من قانون جذبی نیستم .(به این معنا که سعی کنم چیزهایی که دوست دارم جذب کنم.)

من باید جزو گروه مثبت اندیشی و تفکر مثبت باشم.😁💗
عزیزم قانون جذبی منظورمون اعتقاد به قانونِ
افکار مثبت= اتفاقات مثبت
افکار منفی=اتفاقات منفی

هست
 
استارتر
استارتر
دنریس تارگرین

دنریس تارگرین

⭐کاربر طلایی⭐
ارسال ها
3,578
جنسیت
خانم
😘🌱 مرسی گلم بابت تگ.

من قانون جذبی نیستم .(به این معنا که سعی کنم چیزهایی که دوست دارم جذب کنم.)

من باید جزو گروه مثبت اندیشی و تفکر مثبت باشم.😁💗
تفکر مثبت داشته باشی چیزای مثبت و جذب میکنی عزیزم😍👏
 

بالا