کیا الان تنهان

  • شروع کننده موضوع پناه
  • تاریخ شروع

پناه

Guest
من تنهام شوهرم باهام قهر بود اومد خونه اصلا نگامم نکرد شام کشیدم گفتم بیا نخورد پاشد رفت خونه مامانش که طبقه پایینمونه تا الانم نیومده انقدر اعصابم خورده بیاین یخورده حرف بزنیم خیلی حصلم سررفته
 

Bita

Guest
اخه خیلی بچه بازی در میاره اون خیلی حرفای بدی زده الانم انتظار داره من برم منتشو بکشم
از من به شما نصيحت منت كشي نكن
من از بس منت كشي نكردم با شوهرم قهر كنيم سريع مياد منت كشي چون ميدونه نياد منت كسي من عمرا منت نميكشم
 

بالا