کمی بخندیم??

  • شروع کننده موضوع دختران تابستان
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

دختران تابستان

Guest
رفتیم شهرستان
ﺑﻪ یکی ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻢ،ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻏﺮﻳﺒﻴﻢ، ﻣﻴﺸﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺠﺎ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻣﻴﺰﻧﻦ؟
طرف پشتشو ﻧﺸﻮﻥ ﺩاﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻨﺠﺎ???
 
استارتر
استارتر

دختران تابستان

Guest
من سر جلسه کنکور برگه رو کامل پر کرده بودم نمیدونم چرا قبول نشدم

یکی گفت داداش از 4 تا مربع فقط یکیو باید پر کنی???
 
استارتر
استارتر

دختران تابستان

Guest
خداییش کمی بیمزه بودن???خودمم قبول دارم??????????
 

بالا