کلمه پنج حرفی است که وقتی دو حرف دیگر به آن اضافه می کنیم

  • شروع کننده موضوع مجله خبری
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

مجله خبری

Guest
جواب معما و چیستان کدام کلمه پنج حرفی است که وقتی دو حرف دیگر به آن اضافه می کنیم کوتاه تر می شود؟

پاسخ : کوتاه
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا