کلام آخر

  • شروع کننده موضوع zmd
  • تاریخ شروع

zmd

Guest
این مدتی که پیشتون بودم
سه ماه و خورده ای
دوران خوبی در کنارتون داشتم
واقعا دوستای خپبی پیدا کردم دوست چیه دوتا خواهرپیدا کردم
من که یه حس وابستگی و دوست داشتن به همگیتون پیدا کردم
شما را نمی دونم
امیدارم شما هم حس من را داشته باشید
من دیگه نمی یام سایت
اول خواستم بهتون نگم که نمی یام گفتم شاید نگران بشید
بخاطر همین بهتون میگم
خدانگه دار
امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشید
یا حق?????
اگه پیام هاتون هم جواب ندادم
مبنی بر بی احترامی نیست
چون نمی بینمشون
یه کاربر خوب و مهربون هم همه را تگ کنه?از مغاطه ی تله گذاری یا به طور عامیانه هندوانه زیر بغل گذاشتن استفاده کردم تا زحمت بکشید تگ کنید همه را????چقدر من صادقم??
 

دخی شرابی

Guest
بخدا با دمپایی قل قلیم میام دنبالت
 

پری زمینی

Guest
نرو آخه چرا همه دارن میرن???????
@پرنسا مامی ببین همه دارن میرن??
 

مامان مصی

Guest
این مدتی که پیشتون بودم
سه ماه و خورده ای
دوران خوبی در کنارتون داشتم
واقعا دوستای خپبی پیدا کردم دوست چیه دوتا خواهرپیدا کردم
من که یه حس وابستگی و دوست داشتن به همگیتون پیدا کردم
شما را نمی دونم
امیدارم شما هم حس من را داشته باشید
من دیگه نمی یام سایت
اول خواستم بهتون نگم که نمی یام گفتم شاید نگران بشید
بخاطر همین بهتون میگم
خدانگه دار
امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشید
یا حق?????
اگه پیام هاتون هم جواب ندادم
مبنی بر بی احترامی نیست
چون نمی بینمشون
یه کاربر خوب و مهربون هم همه را تگ کنه?از مغاطه ی تله گذاری یا به طور عامیانه هندوانه زیر بغل گذاشتن استفاده کردم تا زحمت بکشید تگ کنید همه را????چقدر من صادقم??
باشه برو
خوش بگذرون
منم به پشمک حاج ماشاله
 

مامان،مهدیار

Guest
این مدتی که پیشتون بودم
سه ماه و خورده ای
دوران خوبی در کنارتون داشتم
واقعا دوستای خپبی پیدا کردم دوست چیه دوتا خواهرپیدا کردم
من که یه حس وابستگی و دوست داشتن به همگیتون پیدا کردم
شما را نمی دونم
امیدارم شما هم حس من را داشته باشید
من دیگه نمی یام سایت
اول خواستم بهتون نگم که نمی یام گفتم شاید نگران بشید
بخاطر همین بهتون میگم
خدانگه دار
امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشید
یا حق?????
اگه پیام هاتون هم جواب ندادم
مبنی بر بی احترامی نیست
چون نمی بینمشون
یه کاربر خوب و مهربون هم همه را تگ کنه?از مغاطه ی تله گذاری یا به طور عامیانه هندوانه زیر بغل گذاشتن استفاده کردم تا زحمت بکشید تگ کنید همه را????چقدر من صادقم??
چراااااااااا?
کجا میری
 

مامان،مهدیار

Guest
کجا میری ??نزدیکم بودی الان میزدمت
میتونی دو سه روز بری
ولی حتما باید بیای
 

بالا