کسی هست مثل من عادت به خوردن لباش داشته باشه

  • شروع کننده موضوع نادیامم
  • تاریخ شروع

مژده

Guest
به خاطر استرسه، باید لبات رو خیس و تر نگه داری تا خشکی نزنه یه مدت که پوست لبت خشک نشه این عادتتم ترک میکنی
 

طلای سرخ

Guest
من نیز یک عدد لبجو میباشم
دست خودم نی خو چه کنم
معمولا هم پا تلویزیون مرتکب این عمل میگردم
نخند خودت بدتری
 

بالا