کدوم رنگ از اینا خوشگله ؟

  • شروع کننده موضوع زیبا مثل خورشید
  • تاریخ شروع

زیبا مثل خورشید

Guest
Screenshot_۲۰۲۳۰۴۱۵_۱۷۵۴۵۲_Gallery.jpg
 

Gisoobanoo26

Guest
خوش به حالت که کلا میتونی از اینا بپوشی!!! من از شر زن پدر عفریته م باید مانتو بلند جلو بسته رنگ تیره بپوشم مثل این پیرزن های عزا دار?? خدا لعنتش کنه فتنه گر رو
اینقدر از این تیپا دوست دارم منتظرم یکی بیاد منو بگیره برم سر خونم از اینا بپوشم ??? چقدر گناه دارم نه!!!
 

آتی جان

Guest
خوش به حالت که کلا میتونی از اینا بپوشی!!! من از شر زن پدر عفریته م باید مانتو بلند جلو بسته رنگ تیره بپوشم مثل این پیرزن های عزا دار?? خدا لعنتش کنه فتنه گر رو
اینقدر از این تیپا دوست دارم منتظرم یکی بیاد منو بگیره برم سر خونم از اینا بپوشم ??? چقدر گناه دارم نه!!!
خب با پدرت صحبت کن.....
 
استارتر
استارتر

زیبا مثل خورشید

Guest
خوش به حالت که کلا میتونی از اینا بپوشی!!! من از شر زن پدر عفریته م باید مانتو بلند جلو بسته رنگ تیره بپوشم مثل این پیرزن های عزا دار?? خدا لعنتش کنه فتنه گر رو
اینقدر از این تیپا دوست دارم منتظرم یکی بیاد منو بگیره برم سر خونم از اینا بپوشم ??? چقدر گناه دارم نه!!!
چند سالته ؟
میدونم سخته حتما میره پیش پدرت بدگویی میکنه تا بین پدر و دخترو بهم بزنه ، ولی خب خودت برو به پدرت بگو ببین اجازه میده یا نه ولی خب هرگز برای رنگ لباس و آرایش تن به ازدواج با هر کسی رو نده
عجله هم نکن امیدوارم بهترین خواستگار برات بیاد و لحظه های خوشی رو داشته باشی
 

بالا